Foto: Sora Shimazaki / Pexels

Građevinski konzalting

Ishodovanje građevinskih dozvola, temeljnog akta za građenje kojim se dozvoljava početak građevinskih radova. Zastupanje kod određenih imovinsko pravnih radnji.