Građevinski nadzor

Nadzor nad izgradnjom objekta vrši ovlašteni diplomirani inženjer građevine sa ciljem da se objekt izvodi u skladu sa Građevinskom dozvolom prema projektnoj dokumentaciji, zakonima i propisima, te pravilima građevinske struke.

Angažmanom nadzornog organa žele se izbjeći neželjene posljedice u smislu propusta, grešaka i nekvalitete u gradnji, čime se štiti investitor od nepotrebnih troškova i problema što u konačnosti osigurava kvalitetan rezultat investicije uz što racionalnija ulaganja.

Tvrtka “Ri-19” d.o.o. vrši ugovorni nadzor kako na objektima kojima upravlja, tako i nad svim drugim vrstama obiteljskih, višestambenih i poslovnih objekata u izgradnji ili u fazi njihove rekonstrukcije, dogradnje ili sanacije.