Kontakt

 • Odjel financija i općeg poslovanja tvrtke
  Zdenka Paušakpredsjednik uprave


  Saša Paušakčlan uprave, bacc.admin.publ.
 • Marijan Papdipl.iur. opći i pravni poslovi (kadrovska)


  E-mail: pravno@ri-19.hr
 • Građevinski inženjering
  Ana Grizilodipl.ing.građ.


  Martina Samaržijamag.ing.aedif.


  Sanja Benić Pavešićing.građevine


  Branko Vitoriing.građevine


  E-mail: projektni@ri-19.hr
 • Računovodstvo
  Mirjana Milundipl.oec.


  Laura Maslać


  Sanja Kristić


  E-mail: racunovodstvo@ri-19.hr

Slobodno nam se obratite s bilo kakvim pitanjem

Kako do nas?

Nalazimo se na adresi Slogin kula 8, Rijeka, odmah iza parkirališta kod Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, u ulici iznad kafića "River pub".