Objavljen Javni poziv Grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente za sanacije i obnove pročelja i krovova u 2025. i 2026.

Objavljeno: 11.06.2024.

Javni poziv otvoren je do 10. srpnja 2024. godine, a na njega se mogu javiti fizičke i pravne osobe, vlasnici odnosno suvlasnici građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, a koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom Programu, sufinancirat će se u 50% iznosu, a maksimalno u iznosu od 66.361,40 € za građevinu smještenu unutar A -zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro, te u 40% iznosu, a maksimalno u iznosu od 53.089,12 € za građevinu smještenu unutar B -zone ili C – zone. Zone zaštite utvrđene su Rješenjem Ministarstva kulture.

Iznos sufinanciranja jediničnih cijena koji je određen ugovorom o sufinanciranju i troškovnikom radova ostaje fiksan i nepromijenjen za cijelo vrijeme trajanja ugovora o sufinanciranju programa sanacije i obnove do njegovog okončanja.

Za podnošenje prijave potreban je niz dokumenata, od Izjave vlasnika/suvlasnika, zemljišno-knjižnog izvatka, projekta sanacije i obnove s troškovnikom ovjerenog od strane Konzervatorskog odjela, jednu ponudu za izvođenje radova do fotodokumentacije građevine.

Tekst preuzet sa: https://www.rijeka.hr/objavljen-javni-poziv-za-koristenje-sredstava-spomenicke-rente-za-sanacije-obnove-procelja-krovova-2/