Potpisali smo ugovor s FZOEU i MPUGDI

Objavljeno: 26.10.2022.

Potpisali smo ugovor s FZOEU i MPUGDI o dodjeli bespovratnih sredstava za energetsku obnovu nebodera pod našom upravom na adresi Kumičićeva 11, Rijeka (Krimeja)

Uspješnom prijavom na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova višestambenih zgrada” od 1. travnja 2022., a koji je objavljen od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, suvlasnicima ovog nebodera omogućili smo pravo na sufinanciranje energetske obnove i to u intenzitetu od 85% za dokumentaciju i 60% prihvatljivih troškova za radove.

Kao potpisnik Ugovora o sufinanciranju energetske obnove višestambene zgrade na adresi Kumičićeva br. 11, Rijeka, Ref. br. NPOO.C6.1.R1.I1.01.0063, u ime i za račun suvlasnika, započeli smo provođenje projekta energetske obnove. Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.088.582,82 EUR / 8.201.927,26 HRK, od čega je iznos sufinanciranih sredstava: 641.311.47 EUR / 4.831.961,30 HRK. Datum početka provedbe projekta je 28.04.2020., a trajanja provedbe je 42 mj.

U Rijeci, 26.10.2022.