Provođenje postupka energetske obnove višestambene zgrade

Objavljeno: 25.01.2023.

RI-19 d.o.o. je potpisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambene zgrade, sufinancirane iz Nacionalnog plana oporavak i otpornost (NPOO), te provodi postupak nabave za izvođenje radova.

  • Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu odredbi iz točke 1.2. Dodatka 1.3. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi:
– M KAPITAL d.o.o. Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4/II, Rijeka, OIB:68050305259