Franje Čandeka 29 i 29A, Rijeka

Energetska obnova krova i fasade

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”