Mihanovićeva 5, Rijeka

Energetska obnova fasade

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”