Upravljanje zgradama

Kao prednosti upravljanja i poslovne suradnje s RI-19 d.o.o. ističemo:

  • stručna organizacija hitnih intervencija
  • transparentan odabir izvođača temeljem najpovoljnije od prikupljenih ponuda uz Vašu suglasnost
  • planirano vođenje i upravljanje zgradom
  • plaćanje računa isključivo uz suglasnost ovlaštenog predstavnika suvlasnika
  • vođenje računa zgrade u banci po Vašem odabiru
  • vođenje brige o stanju računa zgrade i urednoj naplati pričuve
  • suradnja i pregovori s bankama za najpovoljnije uvjete za radove na Vašoj zgradi
  • ugovaranje osiguranja zgrade u osiguravajućem društvu u Vašem odabiru i uz Vašu suglasnost
  • priprema i prijava na EU fondove.

O djelatnosti upravljanja općenito

Upravitelj je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te Uredbom o održavanju zgrada, definiran kao pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti. Upravitelj upravlja zgradom u ime i za račun suvlasnika. Navedeno znači da na nalog suvlasnika odnosno ovlaštenog predstavnika raspolaže prikupljenim sredstvima zajedničke pričuve kako bi održavao zajedničke dijelove nekretnine u uporabnom i funkcionalnom stanju.
Odnos upravitelja i suvlasnika zgrade je odnos nalogoprimca i nalogodavaca, pri čemu upravitelj izvršava naloge suvlasnika koji se tiču zgrade i njezine dobrobiti u skladu s odlukom suvlasnika te vodeći brigu o sukladnosti s pozitivnim propisima.
Upravitelj ne sudjeluje kod donošenja međuvlasničkih odluka i nema zakonske ovlasti sprovođenja zabrana i kazni koje proistječu iz nepridržavanja ugovornih obveza među suvlasnicima.
Upravitelj u skladu s ovlastima zastupa suvlasnike u sporovima sa trećim osobama vodeći brigu za interese svih suvlasnika odnosno građevine kojom upravlja.

Tko je obvezan organizirati upravljanje?

Obveza organiziranog upravljanja odnosi se na zgrade koje imaju dva ili više vlasnika dviju ili više posebnih uporabnih cjelina (suvlasništvo ili etažno vlasništvo).

Kako organizirati upravljanje?

Prvi korak je da suvlasnici u stambenoj zgradi sklapaju Međuvlasnički ugovor kao osnovu odnosa suvlasnika kojim se uređuju prava, dužnosti i ovlasti suvlasnika i osobe koja ih zastupa.
Po sklapanju Međuvlasničkog ugovora ovlašteni predstavnik može sklopiti Ugovor o upravljanju kao dvostrano obvezujući konsenzualni ugovor kojim se pobliže uređuje odnos između upravitelja i zgrade.
Pričuva i zaseban račun zgrade u banci – Upravitelj zgrade po potpisu Ugovora o upravljanju u najkraćem roku otvara zajednički račun stambene zgrade u poslovnoj banci te organizira naplatu pričuve.
Police osiguranja zgrade – Upravitelj u skladu s odredbama Zakona i u suglasnosti sa suvlasnicima primjereno osigurava zgradu. Police su individualizirane za svaku zgradu prema uvjetima, potrebama, veličini, očekivanim rizicima i drugim kriterijima.

Kako promijeniti upravitelja i sklopiti ugovor s Ri-19 d.o.o.?

Ukoliko ste nezadovoljni s trenutnim upraviteljem sve što trebate učiniti je uručiti mu pisani raskid ugovora o upravljanju kojeg potpisuju suvlasnici u natpolovičnoj većini.
Prethodni upravitelj može zahtijevati poštivanje otkaznog roka, no u vremenu njegova trajanja mora prema zgradi u otkaznom roku izvršavati sve dužnosti određene Ugovorom o upravljanju.

Za sve detalje i pripremu otkaza i sklapanja novog Ugovora s Ri-19 d.o.o. slobodno nam se obratite osobno, telefonom 051/333-777 ili putem maila na pravno@ri-19.hr.